Je bent kostbaar... Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb. (Jesaja 43:4) Verrassing... Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. (1 Cor. 2:9) Jij bent een parel... Van Harte welkom op onze website met bijbehorend forum Een ieder die hier wil vertoeven zal innerlijke rust putten uit Gods woord dat wij hier uitdragen. In Gods Veilige Handen